Beleggen in een onzeker klimaat.

2019 was een positief beursjaar. Veel individuele aandelen en indexen maakten de verliezen van 2018 goed. Dit wil meteen zeggen dat veel markten niet goedkoop geprijsd staan. Individuele aandelen in de Verenigde Staten staan veelal duur gewaardeerd, Europese aandelen krijgen vandaag een normale waardering. Het is dus zoeken naar de juiste manier om te beleggen.

Tegelijkertijd staan de intresten historisch laag. Dit betekent dat rendement zoeken in vastrentende beleggingen erg moeilijk is. Kasbons en staatsbons geven nauwelijks meer rendement dan een spaarrekening. Deze spaarrekening geeft voor particuliere spaarders ook slechts een minimale intrest.

Het is dus meer dan ooit zoeken naar een beleggingsvorm op uw maat en passend bij uw noden. Simpelweg herbeleggen van kasbons aan dezelfde looptijd als de vorige. Het eenvoudigweg kopen van een ‘goede huisvader’ aandeel. Het is vandaag de dag doorgaans niet meer de betere optie.
Er zijn echter wel mogelijkheden voor elk profiel. We belichten vandaag drie invalshoeken:

1. Verzeker een vast rendement in een markt met blijvende lage rentevooruitzichten.

Indien u kiest voor veiligheid van kapitaal en een vast rendement, dan wil u dat rendement zo hoog mogelijk. U wil in het beste geval voor een lange tijd steeds een intrest ontvangen die hoger ligt dan wat de markt gemiddeld aanbiedt. Het is echter moeilijk om vandaag voor een lange vastrentende belegging te kiezen met een lage intrestvoet. Intresten kunnen immers stijgen en dan zit u ‘vast’ aan uw laagrentende kasbon.

U kan echter aan een vast rendement beleggen, mét de mogelijkheid om vervoegd uit te stappen indien de situatie daarom vraagt. Dit alles zonder kosten.
Zo heeft de verzekeringsmaatschappij Credimo bijvoorbeeld het kapitalisatiecontract Credo26 GROW. Hierbij zet u een stijgend getrouwheidsrendement voor de komende 9 jaar vast. Stijgen de intresten elders sneller dan de afgesproken getrouwheidspremies in uw contract? Dan stapt u zonder kosten uit.

Alle info over deze belegging vindt u hier.

2. Beleggen op de beurs? Stap verstandig in de markt!

Over het algemeen zijn aandelen licht hoog gewaardeerd vandaag. Er is echter wel nog voldoende potentieel in te vinden. Om degelijke rendementen na te streven is er ook geen alternatief.
De goede vraag die men zich moet stellen betreffende beleggen op de beurs is niet “Wanneer stap ik in?”. De juiste vraag is: “Hoe lang kan ik in de beurs blijven?”.
Hoe lang u belegd blijft in de beurs heeft een grote invloed op uw rendement. U heeft hier bovendien zelf controle over. Het juiste moment kiezen om in te stappen en terug uit te stappen is daarentegen gokken en resulteert vaak in tegenvallende resultaten.

U moet dus enkele strategische keuzes maken als u beslist om vandaag in de beurs te stappen:

  • Belegd u in een specifiek aandeel of kiest u voor de spreiding van een fonds? Voor de belegger die niet dagelijks met de beurs bezig is of een beperkt budget heeft is dat laatste volgens ons de betere optie.
  • Stap gespreid in. Verdeel de instapmomenten over een periode van 12 maanden of 18 maanden. Zo loopt u minder het risico om op een ‘slecht moment’ in te stappen.
  • Is de beurskoers laag? Verkoop niet, maar koop indien mogelijk bij.

U kan perfect volgens bovenstaande principes beleggen via het Fund+ van AG Insurance. Meer info hier.

3. Kies gericht!

U kan er ook voor kiezen om zelf gerichte keuzes te maken. U hoeft daarbij niet voor een individueel aandeel te kiezen, maar u kan een fonds kiezen dat zich beperkt tot een bepaalde markt of thema.

Zo zijn bijvoorbeeld de aandelen in groeimarktlanden vandaag eerder goedkoop gewaardeerd en kunnen deze potentieel een hoger rendement opleveren. Indien u hierin belegd en u doet dat volgens enkele verstandige principes, maakt u een grote kans op succes.

  • Geef de belegging tijd. Zeker in meer specifieke fondsen heeft u sneller te maken met schommelingen. Geef de belegging tijd om de invloed hiervan uit te vlakken.
  • Stap gespreid in om ‘te duur te kopen’ te vermijden.

Wil u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden of heeft u interesse in een van de belichte producten, contacteer ons via het contactformulier.