Beleggersprofiel

Om voor u en uw geld de meest passende formule te kunnen bepalen, werkt ons kantoor met een beleggersprofiel. Dit profiel bepaalt, aan de hand van enkele vragen, bij welk type belegger je het meeste aanleunt. Heeft u binnenkort een afspraak met ons kantoor om het over uw beleggingsmogelijkheden te hebben? U kan aan de hand van de vragen hieronder ons alvast de nodige info bezorgen. Zo kunnen we de administratieve rompslomp tot een minimum herleiden en het vooral over uw doelen en plannen hebben!

De ingevulde informatie wordt naar ons kantoor doorgestuurd en verwerkt in functie van een afspraak. U krijgt niet onmiddellijk een resultaat!

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Hebt u vanuit uw opleiding of via zelfstudie specifieke kennis opgebouwd over financiën?

neen, ik heb geen kennis opgebouwd over financiënja, ik heb kennis opgebouwd over financiën.

Hebt u beroepsmatig specifieke kennis opgebouwd over financiën?

neen, ik heb geen kennis opgebouwd over financiënja, ik heb beroepsmatig kennis opgebouwd over financiën.

Op welke manier informeert u zich over de financieel-economische wereld?

Dit interesseert me niet of nauwelijks. Ik ga zelf niet op zoek naar informatie.Ik lees regelmatig de financiële bladzijden in mijn krant.Ik zoek actief financiële informatie op. Daarnaast ga ik op zoek naar bijkomende informatie op het internet of woon ik geregeld informatieavonden over dit onderwerp bij.Ik volg de financiële markten beroepshalve. Ik werk bijvoorbeeld voor een financiële instelling, een beursvennootschap of de financiële afdeling van een bedrijf.

Kruis de producten aan die u kent, dit wil zeggen dat u een goed idee van de risico's, het verwachte rendement en de fiscale kenmerken heeft.

Tak 21 levensverzekering met gewaarborgd rendementTak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen.Tak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen, maar met bescherming van de inleg.Tak 26 kapitalisatiecontract met gewaarborgd rendement

Kruis de producten aan aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar OCCASIONEEL heeft belegd.

Tak 21 levensverzekering met gewaarborgd rendementTak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen.Tak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen, maar met bescherming van de inleg.Tak 26 kapitalisatiecontract met gewaarborgd rendement

Kruis de producten aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar REGELMATIG heeft belegd.

Tak 21 levensverzekering met gewaarborgd rendementTak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen.Tak 23 levensverzekering zonder gewaarborgd rendement die belegt in fondsen, maar met bescherming van de inleg.Tak 26 kapitalisatiecontract met gewaarborgd rendement

Wat is de waarde van uw roerend vermogen? (cash, spaar- en zichtrekening, levensverzekering, obligaties, aandelen en andere beleggingen)

minder dan 12.500 EURvan 12.500 tot 50.000 EURvan 50.000 tot 125.000 EURvan 125.000 tot 250.000 EURmeer dan 250.000 EUR

Bent u eigenaar van een onroerend goed (huizen, appartementen, bouwgronden)?

Neen, ik ben geen eigenaar van een onroerend goed.Ja, ik ben eigenaar van vastgoed voor eigen gebruik (gezinswoning).Ja, ik ben eigenaar van meerdere onroerende goederen, en/of niet allemaal voor eigen gebruik.

Wat is uw maandelijks netto-inkomen (loon, uitkeringen, huurinkomsten, intresten)?

minder dan 1.500 EURvan 1.500 tot 3.000 EURvan 3.000 tot 5.000 EURmeer dan 5.000 EUR

Hoeveel bedragen uw regelmatige maandelijkse lasten (lening aflossen, huur, energiefacturen, huishouden)?

minder dan 750 EURvan 750 tot 1.500 EURvan 1.500 tot 2.500 EURmeer dan 2.500 EUR

Hoeveel kunt u maandelijks sparen, rekening houdend met uw regelmatige uitgaven (energiefacturen, huishouden, lening aflossen, …)?

minder dan 250 EURvan 250 tot 500 EURvan 500 tot 1000 EURmeer dan 1000 EUR

Hebt u momenteel objectieve indicaties dat uw financiële situatie binnen een termijn van 1 jaar zal wijzigen?

ja, negatiefneenja, positief

Wat is uw belangrijkste spaar- en/of beleggingsdoelstelling?

Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst.Een algemene vermogensgroei.Inspelen op beursontwikkelingen.Een extra (maandelijks) inkomen als aanvulling op mijn huidig inkomen.Een aanvulling op mijn toekomstig inkomen (bijvoorbeeld aanvullend pensioen).

Wat is uw spaar- en/of beleggingshorizon?

minder dan 3 jaarvan 3 tot 8 jaarvan 8 tot 16 jaarlanger dan 16 jaar

Welke beschrijving past het best bij uw spaar- en/of beleggingsvoorkeuren?

Ik hecht belang aan kapitaalbehoud, zelfs als dat ten koste gaat van rendement.Om het rendement te verhogen wil ik met mijn beleggingen wel enig risico nemen, maar beperkt. Voor het grootste deel van mijn vermogen streef ik toch naar veilige beleggingen.Rendement en beperking van risico zijn voor mij allebei belangrijk. Ik weet dat om meer rendement te halen, ik wat meer risico moet nemen.Ik ga voor een zo hoog mogelijk rendement en aanvaard daarvoor sterke koersschommelingen die tot (grote) verliezen kunnen leiden.

Hoe zou u reageren indien uw spaar- en/of beleggingsverzekering sterk zouden dalen?

Ik zie dit als een opportuniteit om voordelig bij te kopen.Ik behoud mijn beleggingen of verzekeringen, maar volg de evolutie van kortbij op.Ik overweeg om mijn beleggingen of verzekeringen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen om de verliezen te beperken.Ik slaap hier niet van en doe onmiddellijk mijn beleggingen of verzekeringen van de hand.

Hoe zou u reageren op schommelingen van uw spaar- en/of beleggingsverzekering doorheen de looptijd van de overeenkomst?

Ik reageer niet. Schommelingen zijn namelijk inherent aan spaar- en/of beleggingsverzekeringen.Matig. Vooral het resultaat op einddatum interesseert mij.Sterk. Ik zal de schommelingen op de voet opvolgen.Zeer sterk. Ik denk er aan om mijn spaar- en/of beleggingsverzekeringen te verkopen.

Als de spaar- en/of beleggingsverzekering die u voor ogen heeft, fors lager zou uitkomen dan verwacht, kunt u dat dan opvangen met ander inkomen en/of vermogen?

Erg moeilijk; tegenvallers kan ik zeer moeilijk opvangen.Ik moet deze tegenvaller opvangen door mijn uitgaven te verlagen.Ik zou deze tegenvaller kunnen compenseren met andere inkomsten.Dit vormt voor mij geen probleem.

captcha

Gelieve bovenstaande code hieronder over te nemen.*