Uw gewaarborgd inkomen

Een ongeval of ziekte kan uw financiële zekerheid ernstig hypothekeren. Zeker als u de grootste kostwinnaar bent in huis, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Naast het menselijke leed, loopt u namelijk het risico een groot deel van uw inkomen te zien verdwijnen, en dat net op het moment dat de facturen net hoger worden.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen voorziet u een maandelijkse vergoeding bovenop de uitkering die u via de mutualiteit ontvangt. Hoe snel na het schadegeval dit gebeurt en de hoogte van het uitgekeerde bedrag kunnen op maat getarifeerd worden.

Zoals steeds werken we dus op maat, want elke situatie is verschillend en de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn voor iedere job anders.