Een ongeval komt steeds ongelegen, maar als de tegenpartij zich dan nog zonder meer uit de voeten maakt, maakt dit de ervaring dubbel zuur. Hieronder geven we enkele tips mee om uw schade toch vergoed te krijgen.

Probeer zelf de identiteit te achterhalen

Zit je zelf in de wagen als het ongeval plaats vindt, probeer dan zeker onmiddellijk de nummerplaat op te schrijven. Aan de hand van die plaat heb je al een grote kans om de tegenpartij te identificeren. Veel aanrijdingen met vluchtmisdrijf gebeuren echter tegen geparkeerde wagens. Vind je uw wagen terug na een ongeval, doe dan zeker navraag bij omwonenden. Zij hebben misschien iets gezien, de nummerplaat genoteerd of de dader herkend.

Doe aangifte bij de politie

Doe na de feiten aangifte bij de politie en leg klacht neer tegen onbekenden. Met de kopie van de klacht, kan je naar je verzekeraar gaan. Hierin staan ook de eventuele nummerplaat en herkende dader vermeld. Uw verzekeraar gaat dan aan de slag om, indien mogelijk, de identiteit van de tegenpartij te achterhalen en een schadevergoeding te vragen.

Heb je een omniumverzekering?

Brengen bovenstaande tips geen zoden aan de dijk, kijk dan zeker na of je een omniumdekking hebt in uw autoverzekering. Uw omniumverzekering zal dan (na verrekening van een eventuele vrijstelling) de herstelschade aan de wagen vergoeden. Een standaard verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) doet dit niet. Deze vergoedt namelijk enkel de schade die jij hebt veroorzaakt aan een ander.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Voor ernstige gevallen met vluchtmisdrijf, kan je ook beroep doen op een tussenkomst van het GMWF (gemeenschappelijk motorwaarborgfonds). Dit fonds vergoedt in regel enkel de lichamelijke schade die voortvloeit uit een ongeval met vluchtmisdrijf. Als je enkel materiële schade hebt, kan je dus geen beroep doen op tussenkomst door het fonds. Heb je ernstige lichamelijke schade, dan is er een kans dat uw materiële schade toch vergoed wordt, maar dit wordt geval per geval bekeken. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verwoordt het zo:

Indien het ongeval is veroorzaakt door een onbekend voertuig wordt de materiële schade niet vergoed , tenzij het Fonds gehouden is tot vergoeding van minstens 1 belangrijke lichamelijke schade.

Bron: Moneytalk - GMWF