Rechtsbijstand ondernemingen

Meer nog dan als particulier, zal uw bedrijf vroeg af laat beroep moeten doen op de diensten van een rechtsbijstandverzekering. U heeft er dus alle belang bij een volledige en uitgebreide polis te onderschrijven. Zij vergoeden niet enkel uw advocaat, maar staan u eerst en vooral bij met raad en daad door hun eigen juridisch team.

Naast de courante rechtsbijstanddekkingen in auto en aansprakelijkheid, kan u voor uw bedrijf juridische bescherming voorzien voor geschillen met de fiscus, in verband met personeel of betreffende verzekeringsovereenkomsten. In sommige sectoren kan u zelfs zowat alle contractuele geschillen verzekeren.

Het spreekt voor zich dat een onafhankelijke partner in deze materie een noodzaak is. Een belangenconflict wordt hierdoor tot een minimum herleid.