Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering wordt vaak bekeken als noodzakelijk kwaad bij het onderschrijven van een lening. Toch is deze verzekering uitermate belangrijk en kan een goede polis een financiële kater in een op menselijk vlak zeer moeilijke situatie vermijden.

Dit neemt niet weg dat niemand graag te veel betaalt voor zijn polis. Er is immers immens veel verschil in premie tussen verschillende schuldsaldoverzekeringen. Zeker als u een rentevoet heeft onderhandeld voor uw hypothecaire lening, durft men als eens goed doorrekenen voor de schuldsaldoverzekering.

Gezien de prestaties van een schuldsaldoverzekering steeds gelijk zijn, is zoeken naar de beste premie hier een noodzaak. We doen u graag een voorstel voor een goedkope schuldsaldoverzekering!