a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Abex Indexcijfer -  Indexcijfer dat de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen representeert. Het wordt gebruikt voor de indexering van de verzekerde waarde van brandpolissen. Meer info vindt u op www.abex.be
Accidentele schade -  Schade als gevolg van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis.
Afkoopwaarde -  Het bedrag dat wordt uitbetaald bij de vervroegde afkoop van een levensverzekering. Hierin zitten eventuele extra kosten verrekend eigen aan de vervroegde afkoop.
Afstand van verhaal -  Een clausule die kan worden opgenomen in een polis, waarbij de maatschappij afstand doet van het recht om schade te recupereren bij een in de clausule vermelde persoon.