a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
BA (= burgerlijke aansprakelijkheid) -  In het algemeen verklaar het Burgerlijk Wetboek de Burgerlijke Aansprakelijkheid als volgt: "Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."      
BOB-waarborg -  Sommige verzekeraars bieden een extra waarborg die de aansprakelijkheid van een bob dekt wanneer deze een ongeval heeft met jouw wagen of wanneer jij als bob een ongeval hebt met de wagen van iemand anders.