a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Consolidatie van de schade -  Het tijdstip waarop een letsel geen aanzienlijke wijzigingen meer kan ondergaan, m.a.w. wanneer de gevolgen van het schadegeval een blijvend karakter vertonen.