a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Dagwaarde -  De beurs-, markt- of vervangingswaarde van een goed.