a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Engelse vrijstelling -  Bij deze soort vrijstelling wordt, bij schade boven het bedrag van de vrijstelling, de volledige schade door de verzekeringsmaatschappij vergoed en hoeft de vrijstelling dus niet door de klant betaald te worden.
Evenredigheidsregel -  Als een verzekerd object voor een te lage waarde is verzekerd in de polis, kan een verzekeringsmaatschappij bij uitbetaling van een schadegeval, de schadevergoeding verlagen volgens de verhouding tussen het verzekerde bedrag in de polis en het bedrag dat eigenlijk had moeten verzekerd worden. Indien in een andere waarborg een te hoog bedrag is verzekerd, wordt eerst wel het te veel verzekerde bedrag verrekend. Deze regel kan worden afgeschaft indien de waardebepaling is gebeurd volgens een systeem dat hiervoor door de verzekeringsmaatschappij is aanvaard.