a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Levensverzekering: recht op belastingsvermindering -  De premies van een individuele levensverzekering kunnen fiscaal in mindering gebracht worden indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt (meestal volgens de fiscaliteit van pensioensparen of langetermijnsparen). De fiscale inbreng van de premies is een recht en geen plicht. Indien de premies niet fiscaal zijn ingebracht en dus geen belastingsvermindering hebben genoten, worden de uitkeringen achteraf ook niet belast tenzij in een aantal specifieke gevallen.